Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor.  

  Poplatek za jednu přihlášku na FF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podejte přihlášku

 • 18.–19. ledna 2019

  Den otevřených dveří

  Pokud dorazíte na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty. Při setkáních v rámci jednotlivých kateder, ústavů a kabinetů dostanete rozsáhlý prostor pro zodpovězení Vašich konkrétních dotazů. Budete mít možnost navštívit Ústřední knihovnu FF MU, vyzkoušet si práci s technologiemi využívanými při výuce nebo posedět v Kulturáriu Café. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

 • březen až duben

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám doručíme pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP) a k písemným oborovým zkouškám (POZ).

 • duben

  Dostavte se ke zkoušce

  V zaslané pozvánce zjistíte, kdy se konají vaše TSP i POZ. 

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  27.–28. 4. 2019

  Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svůj percentil

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do 7 dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen

  Přečtěte si výsledek

  Uchazečům o programy bez POZ bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí po zasedání komise děkana fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce.

  POZ, ústní zkouška, talentová zkouška: výsledky zveřejňuje přijímací komise FF MU obvykle v druhé polovině května.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Rozhodnutí o přijetí
  v týdnu od 20. 5. 2019

 • červen

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Filozofické fakulty MU.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Řádný termín zápisu
  25.–26. června 2019
  Náhradní termín zápisu
  3.–4. září 2019

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 5169
e‑mail: