Často kladené dotazy

Kdo se na nic neptá, ten se nic nedozví! A protože některé dotazy nám pokládáte až podezřele často, dali jsme dohromady tuto stránku plnou odpovědí.

Pokud jsme nezodpověděli všechny vaše otázky, můžete se na nás obrátit emailem. Jsme s vámi také na fakultním Facebooku.

Jaký je rozdíl mezi jednooborovým a sdruženým studiem?

Jednooborové studium je zaměřeno pouze na zvolený program, student se mu věnuje do hloubky. Během 3 let Bc. studia musíte získat alespoň 180 kreditů, napsat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku.

Sdružené studium je ideální pro ty, kteří chtějí rozšířit svůj rozsah, mají zájem o studium více programů najednou (a zatím si neumí vybrat).
Studujete jeden hlavní a jeden vedlejší program.
Píšete jednu závěrečnou práci a obhajujete jednu bakalářskou práci (sami si vyberete, na kterém oboru) a skládáte dvoje státní závěrečné zkoušky. V navazujícím magisterském studiu si pak můžete zvolit pokračování na jeden, druhý, oba, nebo na zcela nový program.

Chci studovat sdružené studium, jak na to?

1. Oba programy jsou z FF
Příklad: Angličtina a Historie.
Přihlášku si musíte podat přímo do zvolené kombinace.
Pokud v nabídce "tu svou" kombinaci najít nemůžete, neotevírá se a není možné podat přihlášku.

2. Jeden program je z FF a druhý z jiné fakulty (FSS, ESF, PřF, FSpS)
Příklad: Angličtina (FF) a Mezinárodní vztahy (FSS)
Přihlášku si musíte podat do konkrétní kombinace programů. Pokud ta vaše vysněná v nabídce není, nedá se nic dělat.
V případě kombinace s FSS, FSpS a PřF je nutné absolvovat přijímací zkoušky předepsané pro FSS, FSpS nebo PřF a také pro FF.  V případě kombinace s ESF absolvujete přijímací zkoušky pouze pro FF.

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Budete muset absolvovat TSP - Test studijních předpokladů  anebo oborový test anebo TSP i oborový test. Obor psychologie má i pohovor. Podrobnosti pro každý obor najdete v jeho detailním popisu, tady u nás na webu. SCIO testy filozofická fakulta neuznává.

Je možné prominutí přijímací zkoušky?

Ano, některé programy tuto možnost nabízejí. Detailní podmínky najdete na webu FF v detailech programů.

Musím mít maturitu z určitého předmětu, dobrý prospěch, SOČku…?

Nemusíte. Jestliže nechcete žádat o prominutí přijímací zkoušky (viz výše), pak fakulta k těmto výsledkům nepřihlíží. Rozhoduje pouze výsledek přijímací zkoušky.

Můj výsledek TSP není dobrý. Má význam jít na oborovky?

Ano. Pro úspěšné složení OT stačí překonat určitou hranici (typicky je to 50 bodů ze 100). Teprve úspěšní uchazeči jsou následně seřazeni dle percentilu z TSP. Ani percentil přes 90 proto automaticky nezaručuje přijetí.

Na můj vysněný program to nevyšlo. Výsledek mi ale stačí na jiný program, můžu se zapsat?

Pokud jste neměli na tento obor podanou přihlášku, tak nemůžete. Ani pokud jde „jen“ o změnu formy studia.

Jaký percentil bude stačit k přijetí?

Percentilová hranice se určí až po přijímacím řízení - dle aktuálních výsledků uchazečů o daný obor. Není možné ji proto stanovit předem.
Můžete se, pro zajímavost, podívat na statistiky z minulých let.

Kdy se dozvím, jestli jste mě přijali?

Rozhodnutí o přijetí zveřejňujeme v e-přihlášce co nejdřív po zasedání přijímací komise děkana, nejpozději do deseti dnů.

Přijali jste mě na více programů. Co teď?

Blahopřejeme! :)
Nemusíte nám psát či volat, o který program máte zájem. Dostavíte se k zápisu ke studiu a přímo do zápisového listu nám napíšete, o které programy máte zájem.

Nemůžu přijít na zápis, jsem v zahraničí. Co teď?

Prostřednictvím e-mailu se můžete omluvit a dostavit se na náhradní termín zápisu v září, nebo můžete udělit jakékoliv zletilé osobě plnou moc k zápisu. Vzor plné moci a detaily postupu najdete tady.
Focení na ISIC kartu můžete absolvovat kdykoliv poté, mají pravidelný harmonogram.

Jak mám požádat o koleje?

Žádosti o koleje MU se nepodávají, nesestavuje se ani pořadník dle místa bydliště. Místo si můžete přímo rezervovat, elektronicky v aplikaci ISKaM, v předem oznámeném termínu, viz harmonogram.

Pokud koleje nevyjdou, nic se neděje. FF se nachází v centru, s výbornou dostupností a kolem je také množství privátů.

Nabízíte stipendia?

Nabídka stipendijních programů je opravdu široká - ubytovací, prospěchové, sociální, na studijní pobyty v zahraničí a jiné. Podmínky si můžete nastudovat na našem webu.

Je během studia povinná výuka cizích jazyků?

Během bakalářského studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština, a to na úrovni B2. Pokud máe nějaký jazykový certifikát, můžete si ho v určitých případech nechat uznat. Detaily najdete na našem webu.

Můžu během studia někam vycestovat? Třeba Erasmus a tak?

Ano - není to sice povinné, ale doporučuje to 10 z 10 studentů, kteří už někam vycestovali. Kromě „klasického” programu Erasmus nabízíme možnosti výjezdů přes program CEEPUS, AKTION, mezifakultní smlouvy, mezivládní dohody - kvóty a výběrová řízení, partnerské univerzity, ISEP, a v neposlední řadě Erasmus mimo EU! A pokud ani z tohoto výběru vás nic neosloví, pak ještě pořád můžete vycestovat jako freemover. Svět čeká na vás!

Jaké má program XY uplatnění?

Je nám jasné, že se Vás na tuto otázku všichni ptají a někdy si ji kladete i Vy sami. Každý program má samozřejmě svá typická uplatnění, avšak obecně platí, jaké si to uděláte, takové to máte. Nabízíme vzdělání v oboru, který vás zajímá. Kromě rozsáhlých znalostí získáte cenné kontakty na kapacity v oboru, budete mít možnost vycestovat za studiem nebo praxí do zahraničí, nebo se zapojit do zájmových spolků. Toto vše vám pomůže v dalším rozhodování.

A jak moc těžké je studium?

Nebudeme lhát. Studium není zadarmo, a to ani u oborů s percentilem pod 5. Pokud se ale budete připravovat průběžně, účastnit se povinných seminářů a psát všechny práce, určitě se nebudete ve zkouškovém utápět v žalu. Nebo v kávě. – V pivě. – V energy drincích : )

Oddělení pro přijímací řízení


telefon: 549 49 5169
e‑mail: