Latinský jazyk a literatura

Nemo nascitur sapiens, sed fit. „Nikdo moudrý z nebe nespadl.“ Seneca

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Absolvovali jste bakalářské studium latiny a rádi byste tímto směrem pokračovali dále? Další studium latiny vám umožní pohlédnout na latinu jako na jazyk s bohatou historií a dlouhým vývojem. Intenzivní výuku gramatiky již nečekejte, tu už máte jakožto absolventi bakalářského studia za sebou. Nyní se seznámíte s vývojovými fázemi latiny od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latiny až do období humanismu.

Získáte detailnější vhled do vybraných problémů antické literatury. Poznáte však také bohatství, které skýtá latinská literatura středověku. Na interpretačních seminářích i v průběhu samostatné četby se seznámíte s díly antických i středověkých autorů.

Stejně jako v bakalářském stupni studia si i nyní můžete vybrat z mnoha zajímavých volitelných předmětů. Můžete si poslechnout přednášky domácích i zahraničních odborníků. Přečíst si Harryho Pottera v latině, zahrát si divadlo nebo soutěžit v antickém pětiboji. Čekají vás exkurze po antických památkách a studijní soustředění, které spojuje čtení latinských textů se zábavným programem.

Během studia můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na některou z evropských univerzit. Aktivní můžete být také ve Studentském spolku při ÚKS. Můžete se také zapojit do výzkumných projektů probíhajících na Ústavu klasických studií nebo absolvovat stáž v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.

Je studium programu pro vás?

  • Jste absolventi bakalářského studia latiny?
  • Zajímá vás, jak se latina vyvíjela v průběhu staletí?
  • Chcete hlouběji proniknout do vybraných problémů antické literatury?
  • Chcete se seznámit s latinskou literaturou středověku?

Odpovídáte alespoň na některé z otázek kladně? Pak neváhejte a přihlaste se!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Tento program nemá povinnou praxi. Pokud budete chtít, můžete absolvovat stáž v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete mít široký kulturní rozhled a dovednosti, se kterými najdete uplatnění v různých kulturních institucích. Zaměstnavatelé napříč obory ocení váš obecný kulturní rozhled, schopnost kriticky pracovat s informacemi a analyticky přistupovat k řešení problémů. Uplatníte se například v archivech, knihovnách, muzeích nebo kulturních centrech. Můžete také pracovat na různých redaktorských a editorských pozicích v médiích v kulturně a literárně orientovaných rubrikách.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Písemná část vychází z požadavků ke státní bakalářské zkoušce z oboru/programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. Dílka písemné části přijímací zkoušky je 100 min. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly:

  • překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem;
  • gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky;
  • metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby;
  • určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný popis života a díla jednoho z nich.

Rozsah požadovaných znalostí je určen doporučenou literaturou. Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecný přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H&H. Praha: H&H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Cripus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Pokračovat můžete v doktorském studijním programu Klasická filologie.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: