Čínská studia

Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Představení studijního programu

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 5.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR). 

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se čínsky a nejste dost spokojeni s dosavadními znalostmi?
 • Chcete detailně poznat problematiku Číny?
 • Zajímá vás práce s lidmi a výzkum v terénu?
 • Nebojíte se náročného studia?

Souhlasně přikyvujete? Pak jsou Čínská studia ta správná volba pro pokračování vašeho vzdělání na magisterském stupni!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe během studia nejsou povinné, ovšem získání praktických zkušeností například při tlumočení je vítané. Pokud během semestru probíhají veletrhy, nebo přijíždějí čínské a taiwanské delegace, škola podporuje účast studentů.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou odborníky na současnou čínskou politiku, společnost a různé kulturní aspekty, kteří ovládají mluvenou i psanou moderní čínštinu a mají cenné zkušenosti z dlouhodobého pobytu v čínském prostředí. S touto kvalifikací je budou vyhledávat společnosti, které obchodují nebo jinak spolupracují s Čínou. Pokud se zaměřují na jazyk, mohou překládat nebo vyučovat.  Mnoho absolventů nachází uplatnění přímo v Asii.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

Předmět přijímací zkoušky:

 • bakalářská nebo diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta).
 • ústní pohovor. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní záměr ústně v ca 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.
 • Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Z toho bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů.

  Odkaz na Seminář čínských studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Navazující doktorský program zaměřený na čínská studia na MUNI neběží. Pokračovat je v ČR možné na Karlově univerzitě a Univerzitě Palackého, nebo na některé z univerzit v cizině. 

Chcete vědět víc?

http://cinskastudia.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce