Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Představení studijního programu

Chcete se dozvědět, jaké jsou zákonitosti učení? Zajímá vás, jak funguje škola a školské systémy? Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Dozvíte se, jaké je chování žáků ve třídě, jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy a jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií.

Studium programu pedagogiky na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity je jedinečné v několika aspektech. Můžete si vybrat z pestré nabídky předmětů, jako je obecná nebo sociální pedagogika, digitální technologie ve vzdělávání nebo zážitková pedagogika. Ať už vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv, díky bohaté nabídce předmětů se můžete zaměřit právě na to, co vás baví nejvíc.

Během studia můžete absolvovat studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem nebo výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí.

Svůj studijní plán si vytvoříte sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak můžete vybrat kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů zcela libovolně. Budete sledovat a zkoumat nové trendy v oblasti vzdělávání. Vyučovat vás budou i odborníci ze zahraničí, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Jako úspěšný absolvent budete schopen odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na žáky všech věkových kategorií. Budete ovládat adekvátní didaktické a výzkumné přístupy ke vzdělávání, jako jsou e – learning nebo například pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste absolvent střední nebo vyšší odborné školy?
  • Jste profesionál a absolvent vysoké školy, ale chcete si doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

 Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Pedagogiku na FF MU jsem si vybral, protože jsem chtěl porozumět principům vzdělávání asoučasným problémům pedagogiky. Zároveň studuji obor, který mě skvěle připravuje na práci s lidmi. Všichni vyučující jsou velmi ochotní a patří mezi špičky svého oboru. Díky tomu se mi studuje opravdu příjemně. Studium oboru mi dalo rozhled, znalosti a umožnilo mi cestu k plnění mých přání a cílů. Tento obor není jen o učitelství, ba naopak – jeho prostřednictvím se můžete přiblížit lektorství, personalistice, či čemukoli v oblasti lidských zdrojů.“

Vlastimil Kříž Vlastimil Kříž
student pedagogiky

Praxe

Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

Uplatnění absolventů

Uplatnění najdete jako lektor, koordinátor vzdělání i výzkumník. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích  nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Jako absolvent bakalářského studijního programu Pedagogika můžete pokračovat  v dalším studiu, a to v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů – Pedagogika, Andragogika, Sociální pedagogika a poradenství nebo Učitelství pedagogiky pro střední školy.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: