Jihoslovanská a balkánská studia

"Balkán. Kolébka Evropy a křižovatka civilizací." "Objevte Balkán, než to za vás udělají jiní!"

Představení studijního programu

Pokud chcete prozkoumat a pochopit neobyčejný region Evropy zvaný Balkán a stát se jeho znalcem, pak je bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia přesně pro vás. Poskytne vám plnohodnotné vzdělání o dějinách a současnosti, kultuře a společnosti, literatuře a jazycích pestrého regionu Balkánu, respektive jihovýchodní Evropy.

Jaké studenty rádi přivítáme? Studium jistě ocení takoví nadaní a zvídaví studenti, kteří se nebudou bát pronikat do různorodých a dějinným vývojem zatížených vztahů mezi balkánskými národy a zároveň se rádi seznámí s nevšední zvukomalebností a specifickou krásou jihoslovanských jazyků.

Jaké podoby studia nabízíme? Jestli vás láká spíše studium s akcentovanou kulturně-historickou složkou, pak je pro vás vhodná varianta hlavní studium. Jazyk, který si z naší nabídky zvolíte, budete studovat ve druhém a třetím ročníku a dosáhnete úrovně A2. Jestli ale upřednostňujete studium s akcentovanou jazykovou a vůbec filologickou složkou, pak je pro vás vhodná některá ze specializací, aktuálně nabízíme například specializaci Chorvatština. Ta vám umožní zaměřit se na hlubší studium tohoto jihoslovanského jazyka a během bakalářského studia jej ovládnout až k úrovni B2. Současně získáte elementární znalost ještě jednoho jihoslovanského jazyka na úrovni A1.

Jestli je ale váš zájem zaměřen na jiné obory a Balkán vás sice zajímá, ale ne natolik, abyste si náš program vybrali jako hlavní studium, máme i pro vás řešení – zapište si náš program jako vedlejší studium! V něm vám nabídneme balík předmětů, které vhodně doplní váš hlavní studijní program o jihoslovanskou, respektive balkánskou složku. Studijní pobyt ve zvolené jihoslovanské zemi je u nás samozřejmostí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete lépe porozumět dnešnímu světu a zajímá vás, jak se v určitých regionech rodí konflikty, co bývá jejich příčinou a jak jim předcházet?
  • Chcete se naučit cizí jazyk, který patří do stejné genetické skupiny jako čeština nebo slovenština?
  • Chcete blíže poznat země a národy, jejichž kulturní dědictví odráží byzantskou, osmanskou, habsburskou, benátskou, ale třeba i komunistickou zkušenost?
  • Souhlasíte s tím, že vzdělání, které nemá jednoznačnou vazbu na konkrétní profesi, není nevýhodou, ale spíše výzvou pro kreativně přemýšlející jedince?
  • Chcete jako budoucí znalec Balkánu využít svůj vědomostní potenciál a prosadit se třeba v diplomatických službách, státní správě, kulturní sféře, žurnalistice, ale i v rozvíjejících se obchodních a kulturních vztazích Česka se zeměmi jihovýchodní Evropy?
Pokud jste na žádnou z otázek neodpověděli jednoznačně záporně, pak je náš program nepochybně vaše volba!
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Jako poloviční Bulharce mi bylo vždy líto, že jsem neměla možnost „přičichnout“ k bulharštině, a proto padlo rozhodnutí, že se jazyk naučím přímo na univerzitě. Studium bylo zpočátku pro mě jen koníčkem, cílem bylo získat základy bulharštiny a po roce školu opustit. To by mě však nesměla naplno pohltit bulharská historie a literatura a zaujmout celková pestrost oboru. Malý počet spolužáků i vyučujících byl po nástupu do studia pro mě překvapením. V konečném důsledku právě komorní atmosféru a přístup, kdy nejste pro vyučující jen číslo, oceňuji nejvíc, společně s nespočetnými možnostmi vycestovaní na studijní pobyty.“

Michaela Ivanovová Michaela Ivanovová
studentka programu

Praxe

Součástí studia není žádná povinná praxe. Naši studenti si však vždy dokázali zajistit praxi např. na českých velvyslanectvích v příslušných jihoslovanských zemích, v různých kulturních institucích, firmách či cestovních kancelářích. Záleží jen na iniciativě a schopnostech každého z vás!

Uplatnění absolventů

Bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia poskytne komplexní filologické a historicko-areálové vzdělání. Tyto znalosti pak lze využít pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v žurnalistice, na úrovni nižšího a středního firemního managementu nebo v překládání a tlumočení. Další možnosti uplatnění jsou v komerční a hospodářské sféře, a to včetně oblasti cestovního ruchu. Svou jazykovou vybavenost budete moci využít pro běžnou i odbornou komunikaci s příslušníky jednotlivých jihoslovanských národů.

„Chorvatštinu jsem začal studovat náhodou, prostě jsem zkusil „exotický “ obor, aniž bych někdy v Chorvatsku byl. Dnes se rád u piva chlubím tím, že umím hned čtyři jazyky balkánských Slovanů, vytahuju kuriozity z chorvatské historie a kultury a jsem rád, že jsem si vybral obor, v němž je stále co objevovat. Chorvatsko totiž nejsou jen pláže a moře, ale především zajímaví a svérázní lidé, kteří vás někdy svou mediteránní povahou přivádějí k šílenství, ale k nimž se vždy rádi vracíte. Studium chorvatštiny vám otevře dveře do úplně jiného Chorvatska, než jaké znáte z pohlednic.“

Pavel Pilch Pavel Pilch
absolvent programu a asistent na Ústavu slavistiky

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou sežazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální hranice TSP není stanovena.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Jakmile úspěšně ukončíte bakalářské studium, můžete se dále vzdělávat v navazujícím magisterském studiu programu Slavistika se specializací Jihoslovanská a balkánská studia.

Chcete vědět víc?

"http://slavistika.phil.muni.cz/"

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Pavel Pilch

Konzultant programu

e‑mail: