Počítačová lingvistika

Mé počítače mi rozumějí.

Představení studijního programu

Proč se stát počítačovým lingvistou? A co si pod tím vůbec představit? Jde především o pohled do dvou odlišných světů, které se navzájem potřebují více, než se zdá. Budete rozumět přirozeným i programovacím jazykům a zjistíte, že ani tak tradiční obor, jakým je lingvistika, se v dnešní době neobejde bez moderní techniky. Čeká vás studium v nevelké komunitě lidí, které spojuje stejný zápal pro věc a ochota ke vzájemné pomoci. Budete se věnovat:

  • jazykovědě (fonologii, morfologii, syntaxi, historické češtině i spisovnému jazyku a umění kultivovaného vyjadřování), 
  • specializovaným předmětům oboru (korpusové lingvistice, počítačové lexikografii, ale i matematice, statistice a algoritmizaci jazyka), 
  • informatice (základům programování, logice, umělé inteligenci, počítačovému zpracování řeči či strojovému zpracování textu).

Při exkurzích navštívíte akademická a komerční pracoviště, zúčastníte se přednášek předních odborníků z oboru. Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích.

Po absolvování studia budete lingvistou schopným rozumět řeči počítačů, a ty budou na oplátku rozumět vám.

Program jako jediný v České republice nabízí proniknutí do tajů počítačové lingvistiky už v rámci bakalářského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Máte rádi češtinu a nebojíte se počítačů? Máte rádi počítače a nebojíte se češtiny? 
  • Chcete se věnovat poznávání jazyka, ale nenacházíte zalíbení ve studiu literatury? 
  • Láká vás skloubit humanitní a přírodovědné vzdělání a těžit ze všestrannosti a ojedinělosti této kombinace? 
  • Hledáte studium, při němž můžete nabyté znalosti okamžitě upotřebit v praxi – na brigádách, stážích či v projektech?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak je tento program přesně pro vás.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Studium počítačové lingvistiky je životní styl. Cítím se být součástí sdílné a entuziastické komunity, ve které poznáváme své hranice a vzájemně se motivujeme k jejich posouvání. Obor vnímám jako progresivní, neexistuje v něm buď, anebo (konkrétně lingvistika, nebo IT). Tím odráží komplexní potřeby dnešního světa, což ostatně zejména naše generace vyhledává.“

Lucie Brychtová Lucie Brychtová
studentka počítačové lingvistiky

Praxe

Program nemá praxi jako povinnou součást výuky, o brněnských studentech počítačové lingvistiky však vědí přední firmy oboru a nabízejí jim již v průběhu bakalářského studia množství zajímavých brigád a stáží i účast na dlouhodobých nebo jednorázových projektech. Budete tak mít možnost získat cenné zkušenosti – ať už jako odborní poradci při tvorbě a úpravě textů, nebo jako dokumentátoři, anotátoři či analyzátoři jazykových dat v IT firmách.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského programu Počítačová lingvistika mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni tohoto nebo příbuzného programu. Jsou rovněž připraveni na vstup do praxe. Pokud inklinují více k lingvistice, nalézají uplatnění jako korektoři, copywriteři či editoři, jsou žádáni na pozice odborných pracovníků ve veřejnoprávních médiích a podobně. Mají-li blíže k informatice, pracují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních IT firmách jako lokalizační inženýři, data masteři nebo vývojáři.

„Na počítačové lingvistice jsem se naučil, že mezi vyučujícími a studenty nemusí být propast, ale že si mohou vzájemně pomáhat. Navíc mohu získané znalosti o zpracování jazyka využívat ve své vlastní firmě, která se zabývá vývojem výukových aplikací.“

Richard Holaj Richard Holaj
absolvent, jednatel a spoluzakladatel EVE Technologies

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ano

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium">zde

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
  • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle hodnocení TSP.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného informaticky nebo filologicky zaměřeného studijního programu.

Chcete vědět víc?

http://cestina.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/lingvistika/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: