Sdružená uměnovědná studia

Ars una, species mille.

Představení studijního programu

Zajímá vás problematika uměnověd? Upřednostňujete získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací jednoho oboru? Pak je program Sdružená uměnovědná studia určena právě pro vás. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i sdružené a kombinované jednooborové. Povede vás k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou dějiny hudby, výtvarného umění, divadla a filmu.

Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Dále se budete během studia věnovat dějinám estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se vám otevře cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

Studium vám pomůže k navázání kontaktů s lidmi podobných zájmů. Už na začátku úvodního semestru se pořádá soustředění pro všechny studující Ústavu hudební vědy. Ti mají širokou nabídku možností studia v zahraničí, zpravidla semestrálního s podporou programu Erasmus+. Při četných uměnovědných a muzikologických exkurzích je kladen důraz na přímé poznávání a sdílení zkušeností.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímá vás historie?
  • Baví vás hudba, výtvarné umění, ale i divadlo a filmy?
  • Chcete mít znalost ve více oborech?
  • Navštěvujete rádi muzea a galerie nebo skvosty architektury?
  • Bavilo by vás podílet se na organizaci kulturních akcí?

 Pokud většina vašich odpovědí kladná, neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Umění mě baví, proto jsem si zvolila studium uměnověd. Dodnes to vnímám jako nejlepší výběr a neměnila bych. Překvapila mě zejména skvělá atmosféra na našem ústavu, která je zásluhou kvalitních a přívětivých pedagogů. Díky širokému záběru volitelných předmětů se můžu zdokonalovat právě v oblasti umění, která mě zajímá nejvíce. Brno mi nabízí nespočet příležitostí, kde můžu svoje znalosti uplatnit i prakticky, například prostřednictvím stáží.“

Dominika Vančová Dominika Vančová
studentka sdružených uměnovědných studií

Praxe

V průběhu studia absolvují studenti ve dvou blocích povinnou praxi v kulturní instituci v rozsahu dvou týdnů, což představuje celkově 80 hodin. Vyberete si z nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru. Cílem je vás formou praktických stáží obeznámit se základními principy fungování kulturních institucí.

Díky dlouhodobé spolupráci s brněnskými muzei a galeriemi, s divadelními pracovišti, například Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou zemskou knihovnou i dalšími organizacemi budete mít možnost se zapojit do příprav výstav a jiných kulturních aktivit. Znalosti můžete zužitkovat i v lektorské činnosti nebo dokumentaci v Domě umění města Brna, Moravském zemském muzeu a Moravské galerii v Brně.

Praxi můžete najít i v organizaci, propagaci a prezentaci koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. V rámci této povinné praxe získáte zkušenosti v provozu brněnských i mimobrněnských kulturních institucí i cenné kontakty pro další studium a práci. 

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu budete mít teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations. Díky širokému zaměření programu můžete najít pracovní příležitosti v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií, například v televizi, rozhlasu, novinách a časopisech nebo internetových médiích.

Uplatnění můžete najít i v uměleckých agenturách, muzejních institucích, galeriích nebo knihovnách. Můžete také pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci) nebo v administrativě projektů a grantů.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano (více zde)

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium">zde

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Jako absolvent bakalářského studijního programu můžete po splnění podmínek přijetí, pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ústavu hudební vědy. Zde si můžete vybrat například mezi programy Management v kultuře a Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nebo se můžete přihlásit do magisterského studia některého z jednotlivých uměnovědných programů. Další možností je magisterské studium estetiky, popřípadě jiného programu v rámci příbuzných humanitních směrů na Masarykově univerzitě.

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail: