Dějiny starověku

"Per aspera ad astra"

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Bakalářské studium starověkých dějin vás zasvětí do politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin nejstarších předovýchodních a evropských civilizací. Poznáte kořeny soudobých politických systémů a naučíte se rozpoznat vzájemné shody i specifika oblastí, kde se zrodila evropská civilizace: budete umět vysvětlit, proč právě tady a za jakých okolností k tomu došlo.

Během studia projdete oblastí nejstarších civilizací na Předním východě (Mezopotámie, Syropalestina, Malá Asie, Egypt), budete pokračovat přes nejstarší civilizace Evropy, mínójskou a mykénskou, až do antického Řecka a Říma. Pouť starověkem ukončíte v neklidném období „stěhování národů“ a formování „barbarských“ království na přechodu mezi antikou a středověkem. Spolu se svými učiteli budete přemýšlet, proč antika vlastně zanikla.

Součástí studia je také nezbytná jazyková průprava: volit si můžete mezi orientální akkadštinou (jazyk staré Assýrie a Babylónie zachycený klínovým písmem), klasickou řečtinou a latinou.

Starověk budete poznávat nejen na přednáškách, ale také v rámci domácích i zahraničních exkurzí. Ze školních prostor vždy v jarních měsících vyrazíme společně do přírody v rámci studijního soustředění.

Jako studenti Ústavu klasických studií se stanete součástí přátelského kolektivu, který tvoří vyučující se svými studenty. Budete si užívat množství dostupné studijní literatury v rámci několika katederních knihoven i celé řady vědeckých databází dostupných z portálu Litterae ante portas).

Zachce-li se vám čas od času zahraničních přednášejících, stačí si vybrat z nabídky přednášek a seminářů zahraničních hostů pořádaných pravidelně přímo na domovské katedře. Anebo za nimi můžete vyjet na delší dobu v rámci programu Erasmus+ či Freemover – z bohaté nabídky zahraničních univerzit si vybere každý!

Budete-li se chtít zapojit hlouběji do života svého ústavu, můžete se stát členy Studentského spolku, který sdružuje studenty všech oborů Ústavu klasických studií. Spolek celoročně organizuje množství aktivit, které názorně ukazují, že život na ÚKS není žádná nuda: Budete psát a inscenovat divadelní hry, podílet se na Noci vědců, organizovat hry na studijním soustředění, dozvíte se užitečné rady ke studiu od starších kolegů, získáte přístup k množství studijních pomůcek.

Baví-li vás učit se nejen teoreticky, ale i prakticky, pak je tu pro vás vedle Spolku také Antická společnost, která vám umožní formou rekonstrukcí nejrůznějších dobových aktivit prožívat autentický život v antickém Řecku a Římě.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás přemýšlet o vývoji lidských dějin, hledat paralely a srovnávat, ze střípků pramenných informací skládat mozaiku minulosti?
 • Chcete vědět, jak číst nejstarší písemné památky Evropy a Předního východu, chcete porozumět myšlení jejich tvůrců?
 • Zajímají vás písma a jazyky, v nichž byly tyto památky sepsány? Máte dostatek trpělivosti ponořit se do jejich studia?
 • Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

  „Na našem oboru se mi líbí nejen to, že o starých kulturách, legendárních událostech a městech nečteme jen v knihách, ale každoročně se prostřednictvím exkurzí vydáváme zažít jejich skutečnou atmosféru. Obor jsem si vybrala proto, že už na gymnáziu mě fascinovaly starověké civilizace a jejich způsob života. Neměli bychom se jen bezhlavě hnát životem, ale podle mě bychom měli věnovat nějaký čas i studiu toho, proč jsme tu, jak jsme se vyvíjeli, co nás formovalo a jaké události byli zlomové.“

  Natália Kosmeľová Natália Kosmeľová
  studentka dějin starověku a etnologie

  Praxe

  V našem studijním programu není praxe vyžadována.

  Uplatnění absolventů

  Jako absolventi bakalářského studia starověkých dějin budete disponovat širokými znalostmi politických i duchovních dějin lidstva v období od konce 4. tisíciletí př. n. l. nejméně do konce 5. století n. l. Stejně tak budete vybaveni základními jazykovými kompetencemi, které vám umožní pronikat do nejstarších textů lidstva v originálu. Budete také schopni porovnávat jednotlivé starověké kultury v jejich vývojových stupních, budete umět vysvětlit starověký původ některých moderních politických a společenských institucí a odhalit příčiny mnoha soudobých problémů středomořského a blízkovýchodního světa.

  Obstojíte tak v oblasti cestovního ruchu i v prostředí kulturních institucí: budete schopni podávat kompetentní výklad při návštěvách starověkých památek in situ i v muzeích a galeriích, kde se nacházejí díla inspirovaná starověkem. Můžete se uplatnit také v médiích nebo na poli diplomacie, dále v knihovnách a archivech, ve státní a veřejné správě.

  Podmínky přijetí

  Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

  Oborová zkouška: ne

  Další požadavky: ne

  Možnost prominutí přijímací zkoušky:

  Bez přijímací zkoušky lze přijímat studenty na základě středoškolského prospěchu z profilových předmětů: český (slovenský) jazyk, dějepis a výběru dvou dalších libovolných předmětů stanovených fakultou. Bližší informace a formulář pro prominutí přijímací zkoušky viz zde.

  Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

  Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

  Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

  Kritéria hodnocení

  Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

  Doporučená literatura

  Žádné informace nejsou k dispozici

  Možnosti studia a předměty

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

  Studijní program Dějiny starověku pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Případně můžete pokračovat studiem jiného, spřízněného oboru v rámci Masarykovy univerzity. Vybrat si můžete například Historii, Archeologii, Pravěkou archeologii Předního východu, Mediteránní studia, Religionistiku, Sociologii, Politologii, Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Environmentální studia nebo Antropologii.

  Chcete vědět víc?

  Žádné informace nejsou k dispozici

  Podejte přihlášku Jak na to?

  Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
  Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail: