Japanistika

Mnohem víc, než jen "rozsypaný čaj"

Představení studijního programu

Zajímá vás Japonsko, jeho jazyk, kultura a společnost? Studium Japanistiky na Masarykově univerzitě vám poskytne komplexní průpravu v tom, co je třeba k pronikání do tajů exotické japonské kultury po stránce teoretické i praktické.

Čeká vás intenzivní jazykový kurz, osvojování si složitého japonského písma i bohatého historického a kulturního pozadí, které je zapotřebí pro solidní práci s japonskými texty. Seznámíte se s metodikou filologické práce i s řadou disciplín, jež zkoumají japonské myšlení, literaturu či jazyk z teoretické perspektivy. Studiem japonského jazyka si pak nejen rozšíříte možnosti komunikace, ale také obohatíte svoje schopnosti vidět svět „jinýma očima“. Právě japonština je totiž nejlepší branou k rozmanitostem japonské kultury!

Projdete kvalitní jazykovou průpravou, nutnou pro japanologickou praxi. Navštívíte zajímavé přednášky českých i zahraničních odborníků z různých oblastí zkoumání Japonska a japonské kultury, a budete mít možnost zúčastnit se semestrálního nebo ročního studijního pobytu na některé z partnerských univerzit v Japonsku. V jazykových kurzech s českými i japonskými lektory si osvojíte znalost moderní japonštiny slovem i písmem na takové úrovni, že budete schopni jak běžné komunikace s Japonci, tak i dalšího vlastního rozvoje. V japanologických kurzech vás učitelé seznámí s různými aspekty japonské kultury, ale také s možnostmi, jak na Japonsko vědecky nahlížet.

Nabízí se vám také účast na aktivitách Spolku japanistů MUNI, setkávání s japonskými studenty či účast na některém ze zajímavých vědeckých projektů, jež s Japonskem nebo japonštinou souvisí. Studium Japanistiky vám dá vnitřní motivaci a disciplínu, tříbit schopnost práce ve skupinách a překonávat své vlastní hranice.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Japonsko? Toužíte je poznat víc než jen povrchně?
 • Jste připraveni na zajímavé výzvy? Nebojíte se trávit dlouhé hodiny studiem japonského písma?
 • Jste ochotni něco obětovat, abyste se stali opravdu dobrými?
 • Chcete se ponořit do zcela odlišné kultury, abyste lépe poznali i sami sebe?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Obor Japanistika jsem si vybral proto, že jsem nechtěl studovat „běžně volené obory“ a asijské kultuře jsem už předtím propadl díky cvičení aikidó. Věděl jsem, že naučit se japonštinu nebude lehké, a tento předpoklad byl nic ve srovnání s realitou. Obor je to náročný, vyžaduje obrovské množství času, ale díky němu jsem pronikl hlouběji do tajů japonské kultury a potkal mnoho zajímavých lidí, a to jak mezi studenty, tak z řad pedagogů. A věřte nebo ne, ten pocit, když si můžete přečíst bezpečnostní upozornění v japonštině na nafukovacím kruhu do bazénu, je k nezaplacení! またね。“

Lukáš Záhorský Lukáš Záhorský
student programu

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia programu Japanistika. Již v průběhu studia si však studenti nezřídka hledají možnost přivýdělku formou brigády s využitím znalostí japonského jazyka.

Uplatnění absolventů

Po skončení studia Japanistiky můžete získat, stejně jako mnozí naši absolventi, pracovní zkušenosti v japonských výrobních podnicích, na pozicích tlumočníků, asistentů či pozicích, jež souvisejí s personalistikou. Své uplatnění však můžete najít nejen v japonských firmách, ale i v oblasti cestovního ruchu, jazykových služeb, v kulturní sféře, médiích a širokém spektru jiných institucí, kde se od člověka očekává schopnost učit se, přizpůsobovat se a být stále o krok napřed.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborový test: ano

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

Oborový test: Zkoušení probíhá formou písemného testu. Test je rozdělen do dvou složek:

 • první složka ověřuje pasivní znalost japonských slabičných abeced (hiraganakatakana)
 • druhou složku tvoří otázky, jež mají ověřit základní orientaci ve všeobecných reáliích (literatura, historie, geografie, politika apod.).
 • První složka testu zaměřená na slabičné abecedy je koncipována tak, že uchazeč z nabízených variant transkripce (transliterace) vybere správnou odpověď – normou je tzv. Hepburnův přepis.
 • Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

  Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů (4 body/otázka).
 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 52 bodů.
 • Uchazeči, kteří splní hranici úspěšnosti oborového testu, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Doporučená literatura

 • Bařinka, J. (ed.): Kulturní tradice Dálného východu. Praha, Odeon, 1980.
 • Boháčková L., Winkelhöferová: Vějíř a meč. Praha, Albatros, 1984.
 • Collcutt, M. a kol.: Svět Japonska. Přel. Duroňová, R. Praha, Knižní klub, 1997.
 • Earhart, H. B.: Náboženství Japonska – Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Přel. Heřman, R. Praha, Prostor, 1998.
 • Henshall, K. G.: A Guide to Learning Hiragana & Katakana. Tuttle Publishing, 1990.
 • Janoš, J.: 99 zajímavostí z Japonska. Praha, Albatros, 1984.
 • Kodžiki – Kronika dávného Japonska. Přel. Fiala, K. Praha, ExOriente, 2012.
 • Kraemerová, A.: Jak komunikovat s Japonci aneb Nebuďme xenofobní. Praha, Scriptorium, 2013.
 • Labus, D.: Japonsko. Stručná historie států. Praha, Libri, 2009.
 • Líman, A.: Kouzlo šerosvitu. Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Líman, A.: Krajiny japonské duše. Praha, Mladá fronta, 2000.
 • Líman, A.: Mezi nebem a zemí. Praha, Academia, 2001.
 • Mason, R., Caiger, J.: Dějiny Japonska. Přel. Müllerová, P. Praha, Fighters Publications, 2007.
 • Nymburská, D., Vostrá, D., Sawatari, M.: Japonština. Praha, Leda, 2007.
 • Reischauer, E., Craig, A.: Dějiny Japonska. Přel. Labus, D., Sýkora, J. Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Sýkora, J.: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha, FF UK, 2010.
 • Švarcová, Z.: Japonská literatura 712–1868. Praha, Karolinum, 2005.
 • Vasiljevová, Z.: Dějiny Japonska. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1986.
 • Winkelhöferová, V.: Slovník japonské literatury. Praha, Libri, 2008.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Filozofická fakulta MUNI v současnosti nenabízí navazující magisterské studium v japanologickém programu. Absolvent Japanistiky však může pokračovat v navazujícím studiu na jiné akademické instituci nabízející magisterské japanologické studium v ČR či zahraničí.

Chcete vědět víc?

http://japan.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: