Klasická archeologie

"Stíny antické minulosti osvětlí naši budoucnost"

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Chcete se stát archeology? Zajímá vás antika? Rádi cestujete? Trápí vás nejrůznější „proč“ související s lidskou společností? Bavila by vás velmi různorodá práce v zajímavých mezinárodních týmech v různých koncích světa? Chtěli byste kopat třeba v Pompejích? Pokud ano, klasická archeologie může být pro vás správnou volbou.

Klasický archeolog je dnes vlastně detektiv. Zkoumá a hledá odpovědi na otázky týkající se života lidí v antice a mobilizuje k tomu všechny dostupné zdroje. Kromě znalosti historie, umění a hmotné kultury využívá také informace získané z přírodních věd, jako je antropologie, genetika, geologie, paleobotanika, paleozoologie a mnoha dalších. Je jedna ruka s moderními technologiemi, které mu pomáhají hodnotit získaná data, ale také dokumentovat zkoumanou situaci, problém, fenomén.

Studium klasické archeologie je tedy velmi pestré, rozhodně není monotónní a nudné. Je třeba zvládnout faktografické přehledy antického umění, hmotné kultury, historie, základy mnoha vědních disciplín, jazyky mrtvé i živé. Ale hlavně rozvíjí kritické myšlení, hledání zákonitostí a příčinností v lidské společnosti. Studenti během studia jenom nesedí v posluchárnách a knihovnách, ale výuka probíhá také v laboratořích, přímo v terénu nejen v České republice, ale také v Řecku, Itálii i jiných zemích. Studenti dostávají samostatné role ve výzkumných projektech, pracují v terénu, jezdí na studentské pobyty i odborné konference.

Například společně se studenty řešíme problém udržení vody v přírodě ve velmi suché oblasti východní Kréty. Spolupracujeme s mnoha odborníky z nejrůznějších oborů, ale hlavně jako model možného řešení využíváme systém, který aplikovali lidé od doby bronzové do raného středověku. Zkoumáme minulost, ale jsme užiteční i dnes.

Studium klasické archeologie vám dá minimálně výborný přehled o antické hmotné i jiné kultuře, zdokonalíte se v moderních jazycích, naučíte se základy latiny a starověké řečtiny, dostane se vám praktických dovedností, které je možné uplatnit v archeologii středoevropské. Pokud budete brát studium vážně, můžou z vás být archeologové evropského formátu.

Veškerá praxe i psaní diplomových prací se řídí dvěma kritérii: chceme, abyste získali náležité znalosti a dovednosti a zároveň, aby vaše práce byla přínosem pro druhé, aby přinesla něco nového.

Je studium programu pro vás?

Klasická archeologie je široký obor. Uplatní se jak humanitně, tak technicky nebo přírodovědně zaměření studenti. Týmoví hráči i introverti. Každý může najít své místo, kde bude jeho práce přínosná pro druhé a zároveň uspokojivá pro něj samotného. Co je ale úplně nejdůležitější, bez čeho se neobejdete, je zaujetí, zájem a pracovitost.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Studenti klasické archeologie musí splnit terénní praxi na jednom z našich výzkumů v ČR nebo v zahraničí v rozsahu několika týdnů ročně (podle typu studia), účastnit se laboratorní výuky. Povinné jsou i odborné exkurze v ČR i v zahraničí.

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu klasické archeologie budete mít výborný přehled o antické kultuře, budete umět vést menší archeologický výzkum, používat geodetické přístroje, vytvářet 2D i 3D dokumentaci  archeologických nálezů i celých situací. Budete dobře jazykově vybaveni, což vám zajistí možnost uplatnit se i v zahraničí.

Můžete pracovat jako archeolog v ústavech památkové péče, muzeích, archeologických ústavech Akademie věd ČR, ale také v jiných soukromých institucích, které vlastní archeologické sbírky.

Je možné uplatnit se i v jiných oborech, jako jsou popularizační a vzdělávací centra muzeí a kulturních středisek, na obecních úřadech, v turistickém ruchu, třeba jako průvodce.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, na základě účasti v SOČ, bližší informace více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Percentil posledního přijatého uchazeče není stanovený.

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Pokud se ptáte, co dál, co po studiu, i v tomto bodě máte před sebou možnost širokého výběru. Klasickou archeologii můžete dále studovat jako specializaci na magisterském stupni, získat můžete i doktorský titul z archeologie. Už jako bakalář se můžete uplatnit v archeologických ústavech, v muzeích, institucích památkové péče. Relevantní jsou i pracovní možnosti v turistickém ruchu a kultuře.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: