Novořecký jazyk a literatura

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu."

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Baví vás cizí jazyky a anglicky už umíte? Chcete poznat Řecko zblízka, lépe a jinak než turisté? Přijďte studovat novořečtinu na Ústav klasických studií! Spolu s novořeckým jazykem poznáte i literaturu, kulturu a historii Řecka od 19. století až do současnosti. Po absolvování studia budete novořecky dobře mluvit i psát, dokážete číst řeckou literaturu v originále i překládat. Díky specializovaným kurzům budete znát i novořecké zvyky a způsob života. Také se však zdokonalíte v kritické práci s informacemi a odbornými materiály a budete schopni napsat odborný text.

Již během studia budete moci zdokonalit své znalosti řečtiny přímo v řeckém prostředí. Spolupracujeme s téměř všemi univerzitami v Řecku a na Kypru, kam můžete odjet na letní jazykové a vzdělávací kurzy nebo na delší studijní pobyty. S Řeckem se však budete potkávat i v Brně na přednáškách řeckých odborníků, kteří za námi na univerzitu pravidelně přijíždějí. Nebo také na akcích České společnosti novořeckých studií, která pro vás organizuje přednášky, besedy, workshopy či promítání řeckých filmů.

Novořečtinu můžete studovat i v kombinaci s jiným programem – vhodně ji doplní jiný cizí jazyk, klasická řečtina, čeština nebo i historie, mezinárodní vztahy či evropská studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Máte rádi Řecko?
  • Učíte se rádi cizí jazyky?
  • Chtěli byste během studia cestovat a poznávat cizí zemi a její kulturu?
  • Chtěli byste po skončení studia mít možnost pracovat i v zahraničí?

Pokud souhlasně přikyvujete, neváhejte a podejte přihlášku!

„Svého rozhodnutí studovat novořečtinu jsem nikdy ani na chvíli nelitovala, přestože mě od něj mnozí odrazovali. Studium probíhá v příjemné atmosféře, a to především díky individuálnímu a vstřícnému přístupu vyučujících. Široká nabídka zahraničních výjezdů a letních jazykových kurzů je pak už jenom třešničkou na dortu.“

Eliška Landová Eliška Landová
studentka programu

Praxe

Již během studia můžete absolvovat pracovní stáž na pozicích, kde využijete znalost novořečtiny. Pomůžeme vám domluvit si praxi v cestovní kanceláři, soukromé firmě nebo překladatelské agentuře. Pokud budete chtít, zajistíme vám stáž na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze. Získáte tak cenné zkušenosti i kontakty na případné budoucí zaměstnavatele a odborníky z praxe.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

https://www.facebook.com/uksbrno

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete připraveni pro práci v cestovním ruchu nebo v komerční sféře všude tam, kde je vyžadována znalost řečtiny. Nabízí se tak cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní či bankovní sektor, a to jak v Řecku, tak v České republice. Můžete také pracovat pro jazykové či překladatelské agentury, neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci (Charita, Český červený kříž) nebo se podílet na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem. Uplatnění naleznete také v institucích, které zajišťují mezinárodní kontakt, jako jsou velvyslanectví, konzuláty či hospodářská komora.

Pracovní příležitosti však na vás čekají i jinde – uplatnit se můžete v oblasti redakční a editorské práce v médiích nebo v jakékoliv profesi, která vyžaduje všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

„Studium novořečtiny mi otevřelo cestu k novému jazyku a kultuře. Díky škole jsem měla možnost několikrát vycestovat na letní jazykové kurzy a půlroční Erasmus, což nejen prohloubilo moje znalosti řečtiny, ale přispělo i k budování přátelství a následně pracovních příležitostí. Díky cestování po Řecku a znalosti jazyka jsem poznala mentalitu a pohostinnost Řeků. Už při studiu jsem po krůčcích začala řečtinu vyučovat a mám radost, že se až doteď můžu věnovat svému oboru, který mě baví.“

Věra Šmídová Věra Šmídová
absolventka programu, učitelka řečtiny a tlumočnice

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

Test studijních předpokladů (TSP): ne

Oborová zkouška: ne

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ - PŘIJATI BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČI NA PROGRAM NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURA.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano. 1. předložení potvrzení o účasti na „Soutěži v cizích jazycích“ pořádané MŠMT (anglická, německá, francouzská, španělská, ruská, latinská) od krajského kola včetně. 2. Předložení certifikátu o složení „Mezinárodní zkoušky z novořečtiny“, úroveň "A1 mládež, dospělí" a vyšší. 3. Na základě prospěchu: studijní průměr do 1,5 je požadován ze 4 profilových předmětů: český (nebo slovenský) jazyk, 2 cizí jazyky (dle vlastního výběru), dějepis.

Bližší informace a formulář žádosti o prominutí přijímací zkouškyv viz více zde

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: