Baltistika

Představení studijního programu

Program baltistika nabízí hlavně studium jazyků, které můžete studovat málokde jinde — litevštiny, finštiny, estonštiny a lotyštiny. U nás se naučíte jeden nebo i více z těchto jazyků. Seznámíte se s literaturou, kulturou i dějinami celé oblasti od Litvy po Finsko a získáte neobvyklé jazykové a kulturní znalosti. V dnešní době, kdy si mladí lidé tvrdě konkurují na trhu práce, je to cenný kapitál při hledání uplatnění po absolvování studia. Studium určitě bude stát čas a námahu, ale můžeme vám slíbit, že přinese také spoustu zábavných a inspirativních chvil!

Většina výuky probíhá v menších skupinách a se svými spolužáky z programu se budete setkávat i při dalších příležitostech — slavíme společně různé svátky, navštěvujeme kulturní akce, které se týkají Litvy, Finska, Estonska nebo Lotyšska. Během studia baltistiky lze volit z široké nabídky studijních pobytů v zahraničí, krátkodobých i dlouhodobých, během kterých se zdokonalíte v jazyce a poznáte zblízka studium i život v cizí zemi. Kromě seminářů a zahraničních pobytů můžete také využívat e-learningu.

Ve vyšších ročnících se budete moci podílet na různých překladatelských projektech nebo vypomáhat s organizací kulturních akcí. Uplatnění najdete například ve firmách, které hledají znalce těchto méně známých jazyků a místního prostředí. Můžete také pokračovat v magisterském studiu a zkusit kariéru tlumočníka, překladatele nebo se zaměřit na další studium jazykovědy a literární vědy – méně tradiční jazykové vybavení vás odliší od spousty dalších.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Poznáváte rádi země a jazyky, o kterých toho vaši kamarádi moc nevědí?
  • Zajímá vás současná evropská kultura?
  • Chtěli byste se dozvědět něco víc o Litvě, Finsku, Estonsku a Lotyšsku?
  • Učíte se rádi cizí jazyky? Čtete rádi krásnou literaturu?
  • Rádi byste během studia zkusili studovat i v zahraničí?

Pokud ano, je baltistika tím pravým programem pro vás!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Ku štúdiu baltistiky som sa dostala vďaka záujmu o menej tradične vyučované jazyky. Keďže odbor umožňuje začať od levelu začiatočník, výber bol jasný. S mojím odborom som aj počas štúdia veľmi spokojná. Vysoké zastúpenie vyučujúcich pochádzajúcich z Pobaltia robí prednášky zaujímavými a veľmi autentickými, s množstvom užitočných komentárov a neraz aj zábavných príhod. Možnosť previesť teóriu do praxe a zažiť kultúru krajiny na vlastnej koži umožňujú pravidelné ponuky na študijné pobyty v zahraničí, ktoré sú obrovským prínosom pre každého študenta.“

Lujza Gregoreková
studentka programu

Praxe

Praxi během studia můžete absolvovat jako volitelný předmět, může jít například o práci ve firmách zaměřených na jazykový software, pomoc při přípravě kulturních akcí.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete dobře orientovat v kulturních dějinách, literaturách i současnosti baltského regionu zahrnujícího Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Budete dobře ovládat jeden nebo více jazyků této oblasti. Díky studiu se naučíte práci s textem na mnohem vyšší úrovni než dříve a osvojíte si náhled na jazyk potřebný například pro výuku cizí řeči, překlad nebo tlumočení.

Studium baltistiky vás připraví na práci v humanitních vědách jako je lingvistika, literární věda, kulturologie či politologie. Dále můžete pracovat v překladatelství a tlumočnictví, žurnalistice nebo kultuře formou různorodé kulturní spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Finskem.

„Již od střední školy jsem měla zájem o netradiční jazyky a studium baltistiky mi to plně umožnilo. To je také důvod, proč pokračuji i v navazujícím magisterském programu. Výuka je zde koncipována tak, že ve všech směrech prohlubujeme své dosavadní znalosti – a co mě baví nejvíce – zdokonalujeme se v překladatelské činnosti. Studium navíc probíhá v přátelském prostředí, což považuji za velké plus.“

Lenka Řezníková
absolventka programu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano (více zde)

Bez přijímací zkoušky lze přijímat studenty na základě předložených potvrzení o účasti v celostáním kole SOČ v oboru historie, olympiádě v českém jazyce a v soutěžích v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština).

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Jako absolventi bakalářské baltistiky můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Masarykově univerzitě nebo v podobně zaměřeném programu jinde v ČR nebo i v zahraničí. Někteří absolventi se vydávají na další studia i do Finska nebo do Estonska.

Chcete vědět víc?

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/4426-baltistika

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: