Sociální pedagogika a poradenství

Představení studijního programu

Chcete umět pomáhat nebo být připraveni pro další studium v pedagogických vědách? Studijní program Sociální pedagogika a poradenství vás připraví k práci s lidmi a pro lidi. Studium klade důraz na rozvoj vaší osobnosti. V průběhu studia můžete očekávat také rozvoj interpersonálních dovedností a získávání zkušeností s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik. 

Do jisté míry si budete moci vytvářet svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si každý z vás může vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů. Zvolíte si ty, které považujete za nejvhodnější, čímž se sami podílíte na svém profesním zaměření a utváříte si odbornou profilaci. Dále budete mít možnost zúčastnit se i speciálních výcvikových kurzů a k bakalářskému titulu tak připojit i různé typy odborných certifikací. Budete mít i možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí nebo spolupracovat na výzkumných i rozvojových projektech členů Ústavu pedagogických věd. 

Jako absolventi budete umět využívat principy poradenské práce v přímé pedagogické nebo sociální práci. Budete schopni spolupracovat s dalšími profesionály působícími v neziskovém sektoru i veřejné správě.

Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? V tom případě se vám bude hodit metodologická příprava, jejímž hlavním cílem je kultivovat vaše analytické a kritické myšlení.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Nedílnou součástí studia jsou různé typy praxí.V průběhu studia absolvujete dvě praxe (Odborná praxe a supervize I. a II.). Navíc bude vaše praxe reflektována v supervizní skupině. Každá praxe pro studenta znamená 100 hodin ve vybraném zařízení.

V zařízení, které si vyberete, strávíte 100 hodin. Seznámíte se zde s možnostmi praktického využití teoretických poznatků i s možnostmi svého profesního uplatnění.

Uplatnění absolventů

Kde můžete jako absolventi hledat zaměstnání? 

Uplatnění můžete najít ve státní správě a samosprávě, na úřadech i v organizacích. Své znalosti můžete zúročit také v určitých oblastech na ministerstvech – na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvu práce a sociálních věcí, případně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu spravedlnosti. 

Pracovat můžete i v neziskovém sektoru. Konkrétně v organizacích, které v rámci nabídky sociálních služeb spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci podle potřeb cílových skupin klientů.

Jako úspěšní absolventi budete schopni se podílet na vedení výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí. Dokážete pracovat v rozličných sociálních prostředích a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Uplatnění najdete v přímé pedagogické i sociální práci, budete schopni integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy a zásady profesní etiky. Dále dokážete navrhnout a realizovat nebo organizovat malý výzkum – empirickou sondu, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

„Sociální pedagogiku a poradenství jsem si vybrala hlavně proto, že mě zajímala oblast poradenské práce. Studium bylo založeno hodně na mé angažovanosti a ochotě vyzkoušet si věci na vlastní kůži. Na oboru nejvíce oceňuji snahu propojit jej s reálnou praxí. A to nejen možností absolvovat praxi v různých zařízeních, ale zejména širokou škálou předmětů, které vedou odborníci z praxe. Díky tomu jsem si dokázala udělat větší přehled o svém budoucím uplatnění, ale také jsem si vyzkoušela práci s klienty a naučila se, jak ji dělat co nejlépe.“

Zuzana Vařejková Zuzana Vařejková
absolventka Sociální pedagogiky a poradenství, doktorandka

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možností je zvolit si některý z programů navazujícího magisterského studia na Ústavu pedagogických věd, konkrétně program Andragogika, Pedagogika, Učitelství pedagogiky, nebo příbuzné obory na Masarykově univerzitě i mimo ni.

Chcete vědět víc?

Další informace ke studiu jsou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu pedagogických věd FF MU viz http://pedagogika.phil.muni.cz.

Aktualizované a podrobnější informace k jednotlivým předmětům vyučující zveřejňují v systému elektronické podpory studia na FF MU viz https://elf.phil.muni.cz/elf3.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: