Klasický řecký jazyk a literatura

Omnia praeclara tam difficilia quam rara. (obor Klasický řecký jazyk a literatura)

Představení studijního programu

Zajímá vás antika? Toužíte blíže poznat svět starověkého Řecka, jehož nejbystřejší hlavy položily základy evropské literatury, ustavily západní filozofickou a vědeckou tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti? Právě pro vás je potom určen studijní program Klasický řecký jazyk a literatura!

Naučíme vás jazyk Homéra, Sofokla, Platóna a Nového zákona. Uvedeme vás do antického světa a prohloubíme vaše znalosti všech jeho nejdůležitějších historických a sociokulturních aspektů prostřednictvím přednášek k řecké literatuře, filozofii, mytologii, dějinám a náboženství. Studium jednoho z morfologicky obtížnějších indoevropských jazyků prohloubí vaše obecné jazykové kompetence a usnadní porozumění širokému spektru technické terminologie nejrůznějších vědních oborů.

Během studia můžete vyrazit na jednu z mnohých partnerských univerzit v Evropě prostřednictvím programu Erasmus+ a každý semestr absolvovat přednáškové kurzy zahraničních odborníků. Jsou pro vás připraveny exkurze po antických památkách a každoročně konané studijní soustředění, kde utužíte své překladatelské dovednosti i studentský kolektiv.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás poznávat starověké Řecko?
  • Zajímá vás antická mytologie nebo řecká filosofie?
  • Chcete číst nejvýznamnější památky evropské literatury v originále?
  • Nezaleknete se studia náročnějšího jazyka?
  • Láká vás studium komornějšího programu s téměř rodinnou atmosférou?

Pokud žádná z vašich odpovědí nebyla záporná, neváhejte a podejte si přihlášku!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Studium klasického řeckého jazyka a literatury jsem si původně vybral především kvůli svému zájmu o antickou filozofii. Už po prvním semestru jsem si však uvědomil, že znalost klasické řečtiny bude vstupenkou do mnoha dalších oblastí evropské kultury. Samotné studium jazyka je samozřejmě obtížné, nicméně po dvou letech studia mohu říci, že díky mnoha seminářům a cvičením jsem schopen si některé řecké texty sám přeložit, což je nesmírně obohacující.“

Viktor Zavřel Viktor Zavřel
student programu

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném ukončení bakalářského studia budete mít všechny nezbytné filologické předpoklady pro samostatnou četbu a překlad starořeckých textů, které budete umět interpretovat v širším sociokulturním kontextu antického světa. Jestliže jste vystudovali klasickou řečtinu v kombinaci s jiným, profesně spřízněným oborem jako je například religionistika, dějiny starověku, filosofie, latinský jazyk a literatura, klasická archeologie či novořecká studia, pak vám znalost řečtiny umožní číst pramenné texty v originále.

Můžete se uplatnit v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, v muzeích, knihovnách nebo archivech a ve všech profesích, které vyžadují široký všeobecně-kulturní rozhled a důstojný projev slovem i písmem.

„Je to obor pro zapálené lingvisty i pro milovníky antických bájí. Získal jsem díky němu řadu jazykových dovedností, které dnes a denně používám. Ideální volba, pokud studujete, abyste se rozvíjeli.“

Petr Jedlička Petr Jedlička
absolvent programu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano (více zde)

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete prohloubit své znalosti klasického řeckého jazyka a starořecké kultury v navazujícím magisterském programu, jehož ukončení opravňuje k výuce klasické řečtiny na vysokých školách a po doplňujícím absolvování obecných didaktických, pedagogických a psychologických disciplín i na klasických gymnáziích.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: